Menu

Målsætninger

Målsætninger

På Euroclass sigter vi på, at alle aktiviteter skal give teenagerne

 • Et godt kammeratskab og venner for livet. Derfor prioriterer vi et godt socialt fællesskab.
 • Engagerede medarbejdere og gode rollemodeller. De vil sikre elevernes personlige udvikling.
 • Et positivt livssyn med klare holdninger. Det sker i mødet med det omgivende samfund udfra et kristent livssyn.
 • Et praktisk læringsmiljø med kreative muligheder. Det vil sikre udvikling af praktiske færdigheder.

Det sociale fællesskab:

 • Fælles ture, rejser, events mv.
 • Sport.
 • Spontan hverdagshygge.

Den personlige udvikling:

 • At møde den enkelte hvor hun/han er.
 • Udfordringer til styrkelse af selvværd.
 • Ansvarlighed i forhold til fællesskabet.
 • Holdningsdannelse/-bearbejdning.

Engagement i samfundet:

 • Kende og forstå det demokratiske samfunds fundament.
 • Projektopgaver.
 • Kende og forstå forhold i andre lande.
 • Udenlandsrejser for at lære andre lande og kulturer at kende.

Praktiske færdigheder:

 • Kunne strukturere egen hverdag mht. undervisning, arbejde, tid og penge.
 • At træne unge i fleksibilitet, udholdenhed og samarbejde.
 • At lære at tilrettelægge og udføre socialt arbejde bl.a. i forbindelse med besøg i fængsler, på skoler og børnehjem i ind- og udland.