Menu

Værdigrundlag

Værdigrundlag

For Euroclass er grundlaget et kristent livs- og menneskesyn, samt vor fælles danske kulturarv.

Vi har den grundlæggende overbevisning at

 • hvert eneste menneske er skabt af Gud og derfor noget helt enestående.
 • hvert eneste menneske er elsket af Gud, som vist gennem Jesus Kristus, og derfor fortjener respekt og omsorg.

På Euroclass bygger vi på den erkendelse at der kun er en Gud, som har skabt hvert eneste menneske unikt og med en helt særlig hensigt. Gud møder mennesket i Jesus Kristus med kærlighed og tilgivelse. Denne tro finder næring i Bibelen, som vi betragter som den vigtigste kilde for Guds åbenbaring.

Det får naturligvis stor indflydelse på den måde, vi omgås hinanden på i skolens dagligdag.

Derfor ønsker vi på skolen at

 • vise hinanden tillid og respekt og give rum for hinandens forskellighed.
 • spejde efter og fremelske det bedste i hinanden, skabe nærvær, åbenhed og omsorg.
 • Vi vil opleve og vise hinanden tillid og respekt.
  Når atmosfæren præges af tillid, ser vi også ærlighed og ansvarlighed. Respekten viser sig overfor hinandens valg og overfor skolens og hinandens ting.
 • Vi vil være rummelige.
  Vi opfatter forskelligheden i hinandens personlige egenskaber som en styrke i fællesskabet.
 • Vi vil fremelske det bedste i hinanden.
  Vi ser hinanden som enestående, men ikke enkeltstående. Derfor vil vi spejde efter og fremelske hinandens evner, gaver og personlige egenskaber.
 • Vi vil skabe nærvær, omsorg og åbenhed.
  Selv om vi ikke kan erstatte hinandens nærmeste familie, tilstræber vi at skabe et trygt miljø på skolen.
"Den, der spejder efter det bedste i andre,
og som forsøger at fremelske det,
vinder tillid og respekt"
Ordsprogenes Bog kap. 11 vers 27